สถิติเลขออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี 1 มิถุนายน

406

ใกล้เข้ามาแล้วกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 1 มิถุนายน ในวันนี้ ทางทีมงาน Siamstreet จึงได้รวบควมสถิติเลขออกวันพุธย้อนหลังถึง 10 ปีแบบครบถ้วน รวมถึงเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิ.ย. 65

~

~

รวม สถิติเลขออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี สถิติเลขออกย้อนหลัง ต้อนรับงวด 1 6 65 เลขที่ออกบ่อย หมวดเลขท้าย 2 ตัว สถิติเลขออกวันพุธ ย้อนหลัง มีดังนี้ 85 – 78 – 70 – 50 – 44 – 32 – 26 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง

~

~

เลขที่ออกบ่อย ในหมวดเลขหน้า 3 ตัว สถิติเลขออกวันพุธ ย้อนหลัง มีดังนี้ ยังไม่มีเลขที่ออกซ้ำกัน 2 ครั้งขึ้นไป 426 ออกซ้ำกัน 3 ครั้ง 598 – 558 – 485 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง

ตาราง สถิติเลขออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี

16 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1-737867

เลขท้าย 2 ตัว03

เลขหน้า 3 ตัว 349 985 เลขท้าย 3 ตัว 989 788

1 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1-77258

เลขท้าย 2 ตัว82

เลขหน้า 3 ตัว 740 739 เลขท้าย 3 ตัว 485 401

1 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1-114475

เลขท้าย 2 ตัว79

เลขหน้า 3 ตัว 278 302 เลขท้าย 3 ตัว 458 123

16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1-691861

เลขท้าย 2 ตัว17

เลขหน้า 3 ตัว 007 054 เลขท้าย 3 ตัว 447 668

30 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1-803628

เลขท้าย 2 ตัว19

เลขหน้า 3 ตัว 336 804 เลขท้าย 3 ตัว 924 321

16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1-201303

เลขท้าย 2 ตัว70

เลขหน้า 3 ตัว 377 828 เลขท้าย 3 ตัว 072 517

16 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1-244083

เลขท้าย 2 ตัว57

เลขหน้า 3 ตัว 220 127 เลขท้าย 3 ตัว 853 623

1 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1-347258

เลขท้าย 2 ตัว83

เลขหน้า 3 ตัว 095 362 เลขท้าย 3 ตัว 094 307

16 ตุลาคม 2562

รางวัลที่ 1-812564

เลขท้าย 2 ตัว15

เลขหน้า 3 ตัว 625 255 เลขท้าย 3 ตัว 132 598

1 สิงหาคม 2561

รางวัลที่ 1-386602

เลขท้าย 2 ตัว78

เลขหน้า 3 ตัว 832 903 เลขท้าย 3 ตัว 549 726

16 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1-75629

เลขท้าย 2 ตัว20

เลขหน้า 3 ตัว 130 357 เลขท้าย 3 ตัว 047 506

2 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1-248038

เลขท้าย 2 ตัว85

เลขหน้า 3 ตัว 527 980 เลขท้าย 3 ตัว 225 602

17 มกราคม 2561

รางวัลที่ 1-203823

เลขท้าย 2 ตัว50

เลขหน้า 3 ตัว 624 799 เลขท้าย 3 ตัว 236 397

1 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1-533726

เลขท้าย 2 ตัว85

เลขหน้า 3 ตัว 165 425 เลขท้าย 3 ตัว 036 485

16 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1-715431

เลขท้าย 2 ตัว37

เลขหน้า 3 ตัว 115 302 เลขท้าย 3 ตัว 253 945

~

~

1 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1-978453

เลขท้าย 2 ตัว78

เลขหน้า 3 ตัว 450 560 เลขท้าย 3 ตัว 052 577

1 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 154672

เลขท้าย 2 ตัว42

เลขหน้า 3 ตัว 066 807 เลขท้าย 3 ตัว 426 628

16 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1-858383

เลขท้าย 2 ตัว44

เลขหน้า 3 ตัว 040 682 เลขท้าย 3 ตัว 558 570

1 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1-511825

เลขท้าย 2 ตัว14

เลขหน้า 3 ตัว 111 775 เลขท้าย 3 ตัว 880 937

16 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1-134918

เลขท้าย 2 ตัว32

เลขหน้า 3 ตัว 855 877 เลขท้าย 3 ตัว 004 973

30 ธันวาคม 2558

~

~

รางวัลที่ 1-8217

เลขท้าย 2 ตัว02

เลขหน้า 3 ตัว 246 264 เลขท้าย 3 ตัว 596 895

16 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1-743148

เลขท้าย 2 ตัว06

เลขหน้า 3 ตัว 209 435 เลขท้าย 3 ตัว 084 375

1 กรกฎาคม 2558

รางวัลที่ 1-759049

เลขท้าย 2 ตัว26

เลขหน้า 3 ตัว 081 565 เลขท้าย 3 ตัว 567 814

1 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1-605704

เลขท้าย 2 ตัว70

เลขหน้า 3 ตัว 557 558 เลขท้าย 3 ตัว 861 962

1 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1-375615

เลขท้าย 2 ตัว44

เลขหน้า 3 ตัว 086 159 เลขท้าย 3 ตัว 251 520

16 กรกฎาคม 2557

รางวัลที่ 1-468728

เลขท้าย 2 ตัว45

เลขหน้า 3 ตัว 104 117 เลขท้าย 3 ตัว 205 944

16 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1-153406

เลขท้าย 2 ตัว26

เลขหน้า 3 ตัว 013 344 เลขท้าย 3 ตัว 355 634

16 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1-963289

เลขท้าย 2 ตัว60

เลขหน้า 3 ตัว 402 529 เลขท้าย 3 ตัว 876 952

16 มกราคม 2556

รางวัลที่ 1-820981

เลขท้าย 2 ตัว08

เลขหน้า 3 ตัว 196 334 เลขท้าย 3 ตัว 374 555

1 สิงหาคม 2555

รางวัลที่ 1-895590

เลขท้าย 2 ตัว50

เลขหน้า 3 ตัว 599 745 เลขท้าย 3 ตัว 796 820

16 พฤษภาคม 2555

รางวัลที่ 1-814418

เลขท้าย 2 ตัว31

เลขหน้า 3 ตัว 101 309 เลขท้าย 3 ตัว 504 902

2 พฤษภาคม 2555

รางวัลที่ 1-889501

เลขท้าย 2 ตัว29

เลขหน้า 3 ตัว 426 468 เลขท้าย 3 ตัว 589 597

~

~

1 กุมภาพันธ์ 2555

รางวัลที่ 1-320605

เลขท้าย 2 ตัว32

เลขหน้า 3 ตัว 426 498 เลขท้าย 3 ตัว 598 749