คืบหน้า คดีแตงโม หลังอัยการเลื่อนสรุปคดี ผู้ต้องหา 6 คน ใครจะเป็นผู้รับโทษสูงสุด

183

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ครบกำหนดพิจารณาคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของ”แตงโม นิดา” หรือ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ว่าอัยการนนทบุรีจะมีความเห็นสั่งฟ้อง 6 ผู้ต้องหา หรือไม่ ซึ่งต่อมาได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการนนทบุรี ผู้รับผิดชอบคดีการเสียชีวิตของแตงโม ว่า ส่งสำเนาและความเห็นไปที่ อัยการอธิบดีภาค 1 เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังพิจารณาคดีไม่เสร็จสิ้น จึงต้องเลื่อนสั่งฟ้องออกไปเดือน มิ.ย.

~

~

ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรี เคยแจ้งข้อกล่าวหากับ “ผู้ต้องหาคดีแตงโม” 6 คน ประกอบด้วย นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือ ปอ , นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือ โรเบิร์ต , นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ หรือแซน , นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือจ๊อบ , น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือ กระติก , และ นายภีม ธรรมธีรศรี หรือเอ็ม ในข้อหาแตกต่างกันไป แต่คนที่อยู่บนเรือจะถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ยกเว้น นายเอ็ม

~

~

1. นายตนุภัทร หรือ ปอ 7 คดี โทษจำคุกรวม 18 ปี 6 เดือน ปรับสูงสุดประมาณ 372,000 บาท

-กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ม.291 (โทษจำคุกไม่เกิน10ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท)

-แจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา แก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ม.172 (โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

-เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หลังผลตรวจเลือดพบสารอัลปราโซแลม (โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

-พ.ร.บ.การเดินเรือ อีก 4 ข้อหา เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย(โทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับตั้งแต่1,000-10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) , ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ (โทษปรับไม่เกิน2,000บาท และเจ้าท่าจะสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือ 6 เดือนด้วยก็ได้) , ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆ ลงแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก(โทษจำคุก ไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไข) , ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งที่หัวเรือ (เปรียบเทียบปรับแล้ว)

2.นายไพบูลย์ หรือ โรเบิร์ตโทษจำคุกสูงสุดรวม 13 ปี 6 เดือน ปรับสูงสุด 272,000 บาท

~

~

– กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายม.291 (โทษจำคุกไม่เกิน10ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท)

– พ.ร.บ.การเดินเรือ ถูกเอาผิด 3 ข้อหา เป็นผู้ควบคุมเรือ โดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย (โทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับตั้งแต่1,000-10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) , ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ (โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเจ้าท่าจะสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือ 6 ด้วยก็ได้) , ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆ ลงในแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะเป็นเหตุ ให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรก (โทษจำคุก ไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไข)

3.นายวิศาพัช หรือ แซน โทษจำคุกสูงสุดรวม 10 ปี ปรบสูงสุด 200,000 บาท

– กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ม.291 (โทษจำคุกไม่เกิน10ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท)

4. นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือ จ๊อบ โทษจำคุกสูงสุดรวม 15 ปี ปรับสูงสุดรวม 210,000 บาท

– กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ม.291 (โทษจำคุกไม่เกิน10ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท)

-ช่วยผู้อื่นที่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด คือ ทำลายพยานหลักฐาน ม.184 (โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)

5. นางสาวอิจศรินทร์ หรือ กระติก โทษจำคุกสูงสุดรวม 17 ปี ปรับสูงสุดรวม 250,000 บาท

– กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ม.291 (โทษจำคุกไม่เกิน10ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท)

-แจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ม.172 (โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

-ช่วยผู้อื่นที่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด คือ ทำลายพยานหลักฐาน ม.184 (โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)

6. นายภีม หรือ เอ็ม ธรรมธีรศรี กุนซือ โทษจำคุกสูงสุดรวม 7 ปี ปรับสุงสุดรวม 50,000บาท

-แจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา แก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ม.172 (โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

~

~

-ช่วยผู้อื่นที่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด คือ ทำลายพยานหลักฐาน ม.184 (โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)

สรุปแล้ว หากอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง ปอ จะเป็นผู้ถูกดำเนินคดีมากที่สุดถึง 7 คดี โทษจำคุก รวม18ปี6เดือน รองลงมา คือ กระติก ถูกดำเนินคดี 3 คดี โทษจำคุก 17 ปี และจ็อบ 2 คดี โทษจำคุก 15 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอัยการว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ ต้องจับตาในเดือนมิ.ย.