ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 3 ส.ค.65

1,131

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ตามข้อมูลจากบางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

~

~

สรุปราคาน้ำมันราคาน้ำมัน PTT Station

~

~

เบนซิน = 46.06 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 34.14 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.16 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมัน บางจาก

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 34.14 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.85 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.58 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.74 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.76 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 37.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 48.36 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

~

~

ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.