ราคาน้ำมันวันนี้ 25 ก.ค. 65

379

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ (25 ก.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ดร.นิเวศน์ ถอดบทเรียน ศรีลังกา-เมียนมา-ลาว ทำไมประเทศถึงล้มละลาย

ดีลได้วันเดียว ขีปนาวุธรัสเซีย ลงเมืองท่ายูเครน เขย่าแผนฟื้นส่งธัญพืช

เบนซิน 95 ราคา 45.06 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.76 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 49.26 บาท/ลิตร